1396/9/2 پنجشنبه انتخاب کارشناس اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان به عنوان کار شناس برگزیده در حوزه آموزش حامد رضایی کارشناس اداره کل کتابخانه های عمومی استان به عنوان برگزیده ادارات و دستگاههای اجرایی استان در حوزه آموزش معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان در این ارزیابی که از سوی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان و به مناسبت هفته پژوهش و فناوری  صورت گرفت، 11 نفر از کارشناسان فعال در حوزه آموزش ادارات و دستگاههای اجرایی استان انتخاب و از آنها تقدیر به عمل آمد.

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده، تعداد افراد معرفی شده برای آموزش و ارسال به موقع نیازسنجی آموزشی ادارات از جمله معیارهای ارزیابی و انتخاب کارشناسان فعال ادارات در حوزه آموزش بود.

 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 456
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما